Disclaimer

Algemene voorwaarden

Door onvoorziene omstandigheden kan het programma in de loop van het jaar veranderen. Gelukkig zijn jazz-muzikanten zeer flexibel. Maar het is dus mogelijk dat er een andere band of andere muzikanten spelen dan u eerst had verwacht.

Tickets kunnen in het algemeen niet omgeruild, noch terugbetaald worden.

Bescherming van de privacy

Jazzzolder vzw, de organisator van Jazzathome, met KBO-nummer 0465.562.683, verzamelt via cookies de weg die u volgt doorheen de Jazzathome-website. We doen dit om te begrijpen hoe u onze website hebt gevonden en wat u belangrijk vindt, zodat we hiermee rekening kunnen houden als we de website verbeteren.

Als u een ticket, dat bij ons bekend is aan de hand van een klantennummer en een ticketnummer, voor de Jazzathome-zondagnamiddag gekocht hebt, kunt u uw plaats in 3 at-home-locaties naar keuze reserveren. De gegevens die daarbij verzameld worden, uw voornaam, familienaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, uw e-mail-adres en telefoonnummer, worden gebruikt om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen aan het programma. Ze worden maximaal 2x per jaar ook gebruikt om u informatie te geven over de volgende edities van Jazzathome. Een ander gebruik van deze gegevens is niet voorzien.

Jazzzolder vzw geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is.

U hebt het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen.