Het Predikheren

G. De Stassartstraat, Mechelen (naast Kazerne Dossin)

Het Predikherenklooster en de Predikherenkerk werden gebouwd in de 17e eeuw. In 1736 werd de kerk ingewijd. Het klooster omvat vier vleugels rondom een vierkante binnenplaats.

Onder het Franse regime werd het bijhorende klooster in 1796 gesloten. Het werd gekocht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, die het inrichtte tot tehuis voor oude mannen. Vanaf 1809 deed het dienst als militair hospitaal en werden de ouderlingen overgebracht naar het voormalige klooster van Leliëndaal. De kloosterkerk werd sinds 1814 gebruikt als krijgsarsenaal.

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het complex de naam Kazerne Generaal Delobbe. Het gebouwencomplex behield zijn militaire functie tot 1977. Sindsdien staat het gebouw leeg, maar er zijn nog altijd sporen van de militaire aanwezigheid, zoals de kasseivloer in de kerk en de ringen die aan de muren bevestigd werden om paarden vast te maken.

Na jaren van leegstand besliste stad Mechelen in juli 2010 om het gebouw De Predikherenkerk te restaureren en er tegen 2018 de bibliotheek in onder te brengen.  Voor de keuze van het ontwerpbureau werkte de stad samen met de Vlaamse Bouwmeester.

Uit de ontwerpdossiers van vijf geselecteerde kandidaat-ontwerpbureaus kozen we voor het concept van Korteknie Stuhlmacher Architeten (KSA) en Hild und K Architecten. Dit Nederlands-Duitse team zal zowel de restauratie als de volledige herinrichting uittekenen en begeleiden.

Het voorplein van de kerk wordt in ere hersteld. De hoofdingang van de bibliotheek komt naast de toegang tot de kerk.

De kerk wordt opzettelijk leeg gelaten zodat ze kan dienstdoen als ruimte voor diverse activiteiten.

Het leescafé zit op gelijkvloers in de noordwesthoek en krijgt een buitenterras.

Op de eerste verdieping zijn er leslokalen, werkruimtes voor het personeel en de 'ziel' van het complex: de kloosterbibliotheek die ingericht wordt als stille studie- en werkzaal.

Op zolder wordt de imposante dakconstructie met houten balken behouden. Hier krijgt het grootste deel van de bibliotheekcollectie een plaats. Aangepaste dakkapellen zorgen voor veel  licht en een mooi uitzicht over de omgeving.

Om er voor te zorgen dat elke bezoeker er zich thuis voelt, worden er verschillende zones met elk een eigen sfeer ontworpen: van levendig, over rustig tot stil. De hele inrichting laat toe dat bibliotheek, kerk, café, leslokalen los van elkaar kunnen functioneren.

 

We verwelkomen U in de Mandela zaal.

 

buitenkant gebouw
Mandela zaal in Het Predikheren
ingang Het Predikheren
vierkante binnenkoer
zijgevel Het Predikheren
pandgang in Het Predikheren