De Noker

Nokerstraat 4, Mechelen

Kloosterorde De Cellebroeders was één van de vele ordes die zich na de godsdienstproblemen in de 16de eeuw vestigden in de stad. Zij verzorgden er de zieken, krankzinnigen en pestlijders. Dat verklaart ook waarom er geen ramen naar de buitenwereld zijn. Na de ontruiming tijdens de Franse periode namen de zusters franciscanessen deze taak over. Vandaag is de administratie van de Mechelse ziekenhuizen in dit mooi gerestaureerd gebouw gevestigd. De ingang bevindt zich in de Edgard Tinellaan. 

(bron: https://toerisme.mechelen.be/nl/gebouw-de-noker

voorgevel
voorgevel
gedeelte van voorgevel
ander gedeelte van voorgevel